احراز هویت حکمت کارت

جهت احراز هویت خرید اقساطی با حکمت کارت فرم زیر را تکمیل و امضاء نمایید؛

  • جهت احراز هویت صحیح شماره سفارش / شماره فاکتور دقیق را وارد نمایید.
  • به منظور احراز هویت درج امضاء دیجیتال الزامی می باشد.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .