خرید اقساطی لوازم خانگی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی

خرید اقساطی یخچال و فریزر نمایش بیشتر
یخچال فریزر ساید بای ساید زیرووات SBS-ZS 80 S سیلور رنگ 800 لیتر
یخچال فریزر ساید بای ساید زیرووات SBS-ZS 80 S سیلور رنگ 800 لیتر
67,831,000 تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید زیرووات SBS-ZS 80W سفید رنگ 800 لیتر
یخچال فریزر ساید بای ساید زیرووات SBS-ZS 80W سفید رنگ 800 لیتر
67,335,000 تومان
یخچال و فریزر ساید بای ساید چهار درب 4D پاکشوما مدل RDP 530 S سیلور رنگ
یخچال و فریزر ساید بای ساید چهار درب 4D پاکشوما مدل RDP 530 S سیلور رنگ
39,133,000 تومان
یخچال و فریزر ساید بای ساید چهار درب 4D پاکشوما مدل P 190 S سیلور رنگ
یخچال و فریزر ساید بای ساید چهار درب 4D پاکشوما مدل P 190 S سیلور رنگ
39,630,000 تومان
یخچال و فریزر ساید بای ساید پاکشوما 32 فوت پاکشوما مدل SBS RSP 800 S
یخچال و فریزر ساید بای ساید پاکشوما 32 فوت پاکشوما مدل SBS RSP 800 S
65,377,000 تومان
یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت پاکشوما مدل SBS RSP 800 W
یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت پاکشوما مدل SBS RSP 800 W
64,881,000 تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید کندی SBS-SCR 34 S سیلور رنگ 800 لیتر
یخچال فریزر ساید بای ساید کندی SBS-SCR 34 S سیلور رنگ 800 لیتر
67,831,000 تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید کندی SBS-SCR 34 W سفید رنگ 800 لیتر
یخچال فریزر ساید بای ساید کندی SBS-SCR 34 W سفید رنگ 800 لیتر
67,335,000 تومان
یخچال و فریزر کمبی کندی مدل BMF- BCR 19 S سیلور رنگ 495 لیتر
یخچال و فریزر کمبی کندی مدل BMF- BCR 19 S سیلور رنگ 495 لیتر
29,604,000 تومان
یخچال و فریزر کمبی کندی مدل BMF- BCR 19 W سفید رنگ 495 لیتر
یخچال و فریزر کمبی کندی مدل BMF- BCR 19 W سفید رنگ 495 لیتر
29,107,000 تومان
یخچال و فریزر چهار درب 4D کندی مدل FCR 19 S سفید رنگ 530 لیتر
یخچال و فریزر چهار درب 4D کندی مدل FCR 19 S سفید رنگ 530 لیتر
40,767,000 تومان
یخچال و فریزر چهار درب 4D کندی مدل FCR 19 W سفید رنگ 530 لیتر
یخچال و فریزر چهار درب 4D کندی مدل FCR 19 W سفید رنگ 530 لیتر
40,271,000 تومان
یخچال فریزر کمبی کندی TMF-TCR 23 S سیلور رنگ 670 لیتر
یخچال فریزر کمبی کندی TMF-TCR 23 S سیلور رنگ 670 لیتر
36,291,000 تومان
یخچال فریزر کمبی کندی TMF-TCR 23 W سفید رنگ 670 لیتر
یخچال فریزر کمبی کندی TMF-TCR 23 W سفید رنگ 670 لیتر
35,961,000 تومان
یخچال فریزر کمبی بالا پایین زیرووات مدل BMF-ZB49 S سیلور رنگ
یخچال فریزر کمبی بالا پایین زیرووات مدل BMF-ZB49 S سیلور رنگ
29,604,000 تومان
یخچال فریزر کمبی بالا پایین زیرووات مدل BMF-ZB49 W سفید رنگ
یخچال فریزر کمبی بالا پایین زیرووات مدل BMF-ZB49 W سفید رنگ
29,107,000 تومان
یخچال و فریزر چهار درب 4D زیرووات مدل ZF 53 S سیلور رنگ
یخچال و فریزر چهار درب 4D زیرووات مدل ZF 53 S سیلور رنگ
40,767,000 تومان
یخچال و فریزر چهار درب 4D مدل ZF 53 W سفید رنگ
یخچال و فریزر چهار درب 4D مدل ZF 53 W سفید رنگ
40,271,000 تومان
یخچال و فریزر کمبی زیرووات مدل TMF ZT 67 S سیلور رنگ
یخچال و فریزر کمبی زیرووات مدل TMF ZT 67 S سیلور رنگ
36,456,000 تومان
یخچال و فریزر کمبی زیرووات مدل TMF ZT 67 W سفید رنگ
یخچال و فریزر کمبی زیرووات مدل TMF ZT 67 W سفید رنگ
35,961,000 تومان
مشاهده همه
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDPN 1D622 S سیلور رنگ
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDPN 1D622 S سیلور رنگ
تماس بگیرید
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDPN 1D622 W سفید رنگ
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDPN 1D622 W سفید رنگ
تماس بگیرید
ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDPN W 641 سفید رنگ
ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDPN W 641 سفید رنگ
تماس بگیرید
ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDPN S641 سیلور رنگ
ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDPN S641 سیلور رنگ
تماس بگیرید
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDB 3512 S سیلور رنگ
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDB 3512 S سیلور رنگ
32,286,000 تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDV 3513 S سیلور رنگ
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDV 3513 S سیلور رنگ
32,482,000 تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما 15 نفره مدل PDA 3511 S سیلور رنگ
ماشین ظرفشویی پاکشوما 15 نفره مدل PDA 3511 S سیلور رنگ
28,936,000 تومان
ماشين‌ ظرفشويی 15 نفره کندی PFD 315 S سیلور رنگ
ماشين‌ ظرفشويی 15 نفره کندی PFD 315 S سیلور رنگ
31,459,000 تومان
ماشين‌ ظرفشويی 15 نفره کندی PFD 315 W سفید رنگ
ماشين‌ ظرفشويی 15 نفره کندی PFD 315 W سفید رنگ
31,128,000 تومان
ماشین ظرفشویی 15 نفره مدل FCD 3550S سیلور رنگ
ماشین ظرفشویی 15 نفره مدل FCD 3550S سیلور رنگ
31,459,000 تومان
ماشین ظرفشویی 15 نفره مدل FCD 3550W سفید رنگ
ماشین ظرفشویی 15 نفره مدل FCD 3550W سفید رنگ
31,128,000 تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDV 3513 W سفید رنگ
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDV 3513 W سفید رنگ
32,151,000 تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDB 3512 W سفید رنگ
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDB 3512 W سفید رنگ
31,956,000 تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما 15 نفره مدل PDA 3511 سفید رنگ
ماشین ظرفشویی پاکشوما 15 نفره مدل PDA 3511 سفید رنگ
28,605,000 تومان
خرید اقساطی ماشین لباسشویی نمایش بیشتر
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PTN 9604 AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم درب ABS
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PTN 9604 AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم درب ABS
5,586,000 تومان
ماشین لباسشویی دو قلو پاکشوما مدل TLF-6251 W ظرفیت 6.2 کیلوگرم درب از بالا
ماشین لباسشویی دو قلو پاکشوما مدل TLF-6251 W ظرفیت 6.2 کیلوگرم درب از بالا
8,830,000 تومان
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما مدل BWF 40702 WT سفید درب کروم ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما مدل BWF 40702 WT سفید درب کروم ظرفیت 7 کیلوگرم
22,127,000 تومان
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما مدل BWF 40701 ST سیلور درب کروم ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما مدل BWF 40701 ST سیلور درب کروم ظرفیت 7 کیلوگرم
22,457,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 946 W سفید درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 946 W سفید درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
25,804,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 946 S سیلور درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 946 S سیلور درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
26,135,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 846 S سیلور درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 846 S سیلور درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
25,612,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 846 W سفید درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 846 W سفید درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
25,281,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 944 W سفید درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 944 W سفید درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
27,553,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 944 S سیلور درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 944 S سیلور درب مشکی ظرفیت 9 کیلوگرم
27,883,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 822 S سیلور درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 822 S سیلور درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
25,605,000 تومان
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 822 W سفید درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اتوماتیک کندی مدل PFC 822 W سفید درب مشکی ظرفیت 8 کیلوگرم
25,274,000 تومان
مشاهده همه
جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC 5225 R قرمز رنگ
جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC 5225 R قرمز رنگ
5,673,000 تومان
جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC 5125 W سفید رنگ
جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC 5125 W سفید رنگ
6,114,000 تومان
جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC 5125 G طوسی تیره رنگ
جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC 5125 G طوسی تیره رنگ
6,114,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 Bl آبی رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 Bl آبی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 LG طوسی روشن رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 LG طوسی روشن رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 LG طوسی روشن رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 LG طوسی روشن رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 Bl آبی رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 Bl آبی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KZV 256 B مشکی رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KZV 256 B مشکی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 N سرمه ای رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 N سرمه ای رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی 2500 وات مدل KCV 256 W سفید رنگ
جاروبرقی کندی 2500 وات مدل KCV 256 W سفید رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 RB زرشکی رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 256 RB زرشکی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 N سرمه ای رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 N سرمه ای رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 W سفید رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 W سفید رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 RB زرشکی رنگ
جاروبرقی کندی2500 وات مدل KCV 325 RB زرشکی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500 G طوسی تیره رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500 G طوسی تیره رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500 N سرمه‌ ای رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500 N سرمه‌ ای رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500W سفید رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500W سفید رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500 BL آبی رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500 BL آبی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500R قرمز رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500R قرمز رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500B مشکی رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2500B مشکی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2503 G طوسی تیره رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2503 G طوسی تیره رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2503 N سرمه‌ ای رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV 2503 N سرمه‌ ای رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 W سفید رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 W سفید رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 BL آبی رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 BL آبی رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 R قرمز رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 R قرمز رنگ
5,957,000 تومان
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 B مشکی رنگ
جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV_2503 B مشکی رنگ
5,957,000 تومان

خرید اقساطی از سامانه بتا بانک رفاه

بازنشستگان یا مستمری بگیران سراسر کشور می‌توانند به صورت اقساطی بدون مراجعه به بانک رفاه و تنها با استعلام سامانه بانک بتا در منزل خرید کنند. بازنشستگان یا مستمری بگیران تامین اجتماعی نیاز به هیچ پیش پرداخت و ضامن ندارند. محصولات لوازم خانگی مانند یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و جاروبرقی را از برندهای پاکشوما، زیرووات و کندی با مدل‌ها و رنگ‌های متنوع به صورت قسطی خریداری کنید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید.

«تنها کافی است با شماره 02142249090 تماس بگیرید.»

delivery

کلیه حقوق برای فروشگاه کرامت محفوظ است